Eesti Pagar

Tee pilt sajandi
kiluleivast ja võida
NÜÜD Ceramics’i
kandik!

header
1

Tee pilt sajandi kiluleivast

2

Lae pilt Instagrami või Facebooki Eesti Pagari Musta leiva postituse alla. Lisa #mustleib #eestipagar

3

Jälgi, et Instagrami postitus oleks avalik.

4

Osaled loosimises. Loosi läheb 25 kandikut. 1 kandiku väärtus 69€.

Tutvu kampaania reeglitega >

Kampaania reeglid

1. Kampaania "#MUSTLEIB" (edaspidi: Kampaania) on alates 13.02.2017 kuni 26.02.2017 (kaasa arvatud) toimuv tarbijakampaania, mida korraldab AS Eesti Pagar, registrikood 10080750 (asukoht: Tööstuse 34, 72720, Paide; edaspidi korraldaja).

2. Kampaanias osalemiseks tuleb kasutajal laadida ajavahemikul 12.02.2018 kuni 25.02.2018 Instagrami või Facebooki Eesti Pagari Musta leiva postituse alla üles foto kiluvõileivast. Üleslaetud pilt peab olema nimetatud keskkonnas üles laetud koos märksõnadega #mustleib ja #eestipagar. Kasutaja poolt pildi üleslaadimisega ega kasutamisega ei tohi kasutaja rikkuda ühegi isiku õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

3. 27.02.2017 loosib Korraldaja kõikide piltide seast välja 25 võitjat. Iga võitja saab auhinnaks ühe NÜÜD Ceramics´i kandiku.

4. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

5. Auhind toimetatakse võitjale pärast andmete täpsustamist, alates 1.03.2018 kuid mitte hiljem kui 20.03.2018.

6. Kampaanias osalemiseks pilti Instagrami üles laadides kinnitab Kampaanias osaleja Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, oma vastavust Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda Kampaanias ja nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osaleja nõustub järgima käesolevaid reegleid ning võtab teadmiseks, et kampaania Korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile kampaanias osalejatele. Kampaanias osaleja annab oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ning kasutamiseks korraldaja või tema volitatud esindaja poolt käesoleva kampaania raames.

7. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele isiklikult või avaliku meedia vahendusel.

8. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Tööstuse 34, 72720, Paide “KAMPAANIA". Kampaania lisainfo telefonil +372 621 7000; info@eestipagar.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.

9. Kampaania jooksul kogunenud pilte ning kampaania infot saab vaadata kampaanialehel www.eestipagar.ee/mustleib